? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Followers

Monday, September 19, 2011

Korang Fikirlah Sendiri...

Wajib Berdakwah Walau Diri Belum Sempurna!

Ramai orang mengetahui bahawa tugas berdakwah adalah wajib ke atas setiap individu. Walau bagaimanapun,masih ramai yang tidak mahu melibatkan diri dalam kerja-kerja dakwah disebabkan oleh beberapa kekeliruan.Antara kekeliruan yang sering timbul adalah menanti kesempurnaan diri sebelum memulakan dakwah. Hal inimenyebabkan sebahagian daripada umat Islam tidak mahu mengajak kepada makruf dan mencegah kemungkarankerana merasakan amalannya belum cukup mantap dan dirinya masih diselimuti dengan banyak kelemahan.Berhubung dengan isu ini, Imam Said bin Jubair berkata: “Jika seseorang tidak mahu mengajak kepada yangmakruf dan mencegah kemungkaran sehingga keadaan dirinya sempurna, maka tidak akan ada seorang punyang akan mengajak kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran.” Imam Malik amat bersetuju dengankenyataan Imam Said bin Jubair ini dan sebagai tanda sokongannya, beliau menambah: “Dan siapakah antarakita yang lengkap dan sempurna?”Sebahagian umat Islam tidak mahu berdakwah kerana merasakan dirinya belum mengamalkan segala ilmu yangsudah diketahui. Mereka juga khuatir tidak dapat melaksanakan perkara yang diseru. Berhubung dengan ini, Imamal-Hasan berkata: “Siapakah antara kita yang telah melaksanakan segala yang diserukan? Syaitan amat menyukaijika manusia terpedaya dengan sikap ini sehingga akhirnya tidak ada sesiapa pun yang mahu mengajak kepadayang makruf dan mencegah kemungkaran.”Secara dasar,kewajipan berdakwah dituntut ke atas setiap individu yang mukalaf dan berdaya. Syarat berdaya ataumampu perlu difahami dengan betul. Hakikatnya, Islam mengakui tahap kemampuan setiap individu adalah berbeza.Justeru Nabi bersabda: “Barangsiapa antara kamu yang melihat kemungkaran hendaklah dicegah dengan tangannya.Jika tidak berdaya hendaklah dicegah dengan kata-katanya dan jika tidak berdaya hendaklah dicegah dengan hatinyadan mencegah dengan hati adalah tanda selemah-lemah iman.” Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.Berhubung dengan mencegah kemungkaran, kadar minimum yang dituntut adalah mengingkarinya dengan hati. Didalam kitab Dalil al-Falihin disebutkan: “Mencegah kemungkaran dalam hati bermaksud membencinya dengan hatidisertai dengan azam untuk mencegahnya dengan lisan ataupun perbuatan apabila dia mampu. Membenci maksiatdengan hati hukumnya adalah wajib ke atas setiap individu dan sesiapa yang menyetujui suatu kemungkaran berertidia bersekongkol dengannya.”Iman memerlukan bukti dan salah satu buktinya adalah membenci maksiat. Tanpanya, iman akan berkecai dalamhati seseorang. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sabda Nabi berhubung dengan perkara ini yang bermaksud:“(Jika hati seseorang tidak membenci kemungkaran), tidak ada selepas itu iman walaupun sebesar biji sawi.”Hati yang tidak membenci kemungkaran akan binasa. Sahabat nabi bernama Abdullah ibn Masud pernah menegaskan:“Binasalah mereka yang tidak dapat membezakan yang makruf dan mungkar dengan hatinya.”Secara dasar, pengabaian dalam melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar mengundang azab dan seksaan daripadaAllah. Berhubung dengan ini, dalam surah al-Anfal ayat 25 Allah berfirman: “Dan peliharalah dirimu daripada seksaan yangtidak khusus menimpa ke atas mereka yang zalim dari kalangan kamu sahaja. Dan ketahuilah Allah maha keras seksaannya.”Ayat ini menjelaskan, apabila azab menimpa disebabkan kemungkaran yang berleluasa, ia tidak hanya menimpa ke atasmereka yang melakukan maksiat, ia juga menimpa ke atas mereka yang soleh yang mengabaikan dakwah.Ayat ini disokong oleh beberapa hadis Nabi yang antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud: “Zainab bintiJahsy bertanya kepada Nabi, “adakah kita akan dimusnahkan sedangkan golongan yang soleh masih ada dikalangan kita?”Nabi menjawab, “Ya.. apabila kekejian berleluasa.”Dalam riwayat lain oleh Imam Tarmizi, Nabi bersabda: “Apabila manusia melihat kezaliman dilakukan oleh seseorang yangzalim dan mereka tidak mencegahnya, tidak berapa lama lagi azab daripada Allah akan menimpa ke atas mereka semua.”Imam Bukhari pula meriwayatkan sabda Nabi yang bermaksud: “Perumpamaan mereka yang memelihara batas-batas agamaAllah dengan golongan yang melanggarnya adalah seperti sebuah kapa yang dipenuhi penumpang pada bahagian atas danbawahnya. Golongan yang berada dibahagian bawah, apabila ingin mengambil air terpaksa menaiki bahagian atas kapal bagimendapatkannya. Akhirnya penumpang bahagian bawah berkata, ‘alangkah baiknya jika kita tebuk saja lantai kapal ini untukmendapatkan air dan dengan cara demikian kita tidak lagi menyusahkan rakan-rakan kita pada bahagian atas.’ Jika penumpang-penumpang pada bahagian atas tidak mencegah perbuatan rakan-rakan mereka di bawah, mereka semua akan tenggelam.Jika mereka mencegah, kesemua mereka akan selamat.”

0 comments: